Ga Yên Trung

Ga Yên Trung phục vụ 104,536 dân rải đều trên 525 phường xã của Đức Thọ. Ga Yên Trung cách Hà Nội 340 km, nhà ga mỗi ngày đón 6 chuyến tàu chạy hướng Yên Trung – Hà Nội và 6 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Hà Tĩnh ,Hồng Lĩnh ,Hương Sơn , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Đức Thọ. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Đức Thọ – Hà Tĩnh.

Xem thêm

Ga Vinh

Ga Vinh phục vụ 315,421 dân rải đều trên 532 phường xã của Vinh. Ga Vinh cách Hà Nội 319 km, nhà ga mỗi ngày đón 8 chuyến tàu chạy hướng Vinh – Hà Nội và 8 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Vinh ,Cửa Lò ,Thái Hoà , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Vinh. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Vinh – Nghệ An.

Xem thêm

Ga Thanh Hóa

Ga Thanh Hoá phục vụ 350,035 dân rải đều trên 413 phường xã của Thanh Hóa. Ga Thanh Hoá cách Hà Nội 175 km, nhà ga mỗi ngày đón 6 chuyến tàu chạy hướng Thanh Hoá – Hà Nội và 6 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Thanh Hóa ,Bỉm Sơn ,Sầm Sơn , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Thanh Hóa. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Thanh Hóa – Thanh Hóa.

Xem thêm

Ga Bỉm Sơn

Ga Bỉm Sơn phục vụ 59,747 dân rải đều trên 77 phường xã của Bỉm Sơn. Ga Bỉm Sơn cách Hà Nội 141 km, nhà ga mỗi ngày đón 2 chuyến tàu chạy hướng Bỉm Sơn – Hà Nội và 2 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Thanh Hóa ,Bỉm Sơn ,Sầm Sơn , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Bỉm Sơn. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Bỉm Sơn – Thanh Hóa.

Xem thêm

Ga Ninh Bình

Ga Ninh Bình phục vụ 110,541 dân rải đều trên 280 phường xã của Ninh Bình. Ga Ninh Bình cách Hà Nội 115 km, nhà ga mỗi ngày đón 4 chuyến tàu chạy hướng Ninh Bình – Hà Nội và 4 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Ninh Bình ,Tam Điệp ,Nho Quan , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Ninh Bình. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Ninh Bình – Ninh Bình.

Xem thêm

Ga Nam Định

Ga Nam Định phục vụ 243,186 dân rải đều trên 287 phường xã của Nam Định. Ga Nam Định cách Hà Nội 87 km, nhà ga mỗi ngày đón 6 chuyến tàu chạy hướng Nam Định – Hà Nội và 6 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Nam Định ,Mỹ Lộc ,Vụ Bản , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Nam Định. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Nam Định – Nam Định.

Xem thêm

Ga Phủ Lý

Ga Phủ Lý phục vụ 136,654 dân rải đều trên 399 phường xã của Phủ Lý. Ga Phủ Lý cách Hà Nội 56 km, nhà ga mỗi ngày đón 5 chuyến tàu chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội và 5 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Phủ Lý ,Duy Tiên ,Kim Bảng , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Phủ Lý. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Phủ Lý – Hà Nam.

Xem thêm

Ga Giáp Bát

Ga Giáp Bát phục vụ 335,509 dân rải đều trên 140 phường xã của Hoàng Mai. Ga Giáp Bát cách Hà Nội đang cập nhật, nhà ga mỗi ngày đón 1 chuyến tàu chạy hướng Giáp Bát – Hà Nội và 1 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Ba Đình ,Hoàn Kiếm ,Tây Hồ , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Hoàng Mai. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Hoàng Mai – Hà Nội.

Xem thêm

Ga Hà Nội

Ga Hà Nội phục vụ 147,334 dân rải đều trên 196 phường xã của quận Hoàn Kiếm. Ga Hà Nội cách Hà Nội đang cập nhật, nhà ga mỗi ngày đón 8 chuyến tàu chạy hướng Hà Nội – Hà Nội và 8 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam.

Xem thêm

Ga Đà Nẵng

Ga Đà Nẵng phục vụ 174,557 dân rải đều trên 168 phường xã của Thanh Khê. Ga Đà Nẵng cách Hà Nội 791 km, nhà ga mỗi ngày đón 7 chuyến tàu chạy hướng Đà Nẵng – Hà Nội và 7 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Liên Chiểu ,Thanh Khê ,Hải Châu , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Thanh Khê. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Thanh Khê – Đà Nẵng.

Xem thêm

0399 305 305