Ga Sông Mao

Ga Sông Mao phục vụ 116,901 dân rải đều trên 427 phường xã của Bắc Bình. Ga Sông Mao cách Hà Nội 1,484 km, nhà ga mỗi ngày đón 1 chuyến tàu chạy hướng Sông Mao – Hà Nội và 1 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Phan Thiết ,La Gi ,Tuy Phong , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Bắc Bình. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Bắc Bình – Bình Thuận.

Xem thêm

Ga Tháp Chàm

Ga Tháp Chàm phục vụ 161,730 dân rải đều trên 476 phường xã của Phan Rang-Tháp Chàm. Ga Tháp Chàm cách Hà Nội 1,408 km, nhà ga mỗi ngày đón 6 chuyến tàu chạy hướng Tháp Chàm – Hà Nội và 6 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Phan Rang-Tháp Chàm ,Bác Ái ,Ninh Sơn , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Phan Rang-Tháp Chàm. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận.

Xem thêm

Ga Giã

Ga Giã phục vụ 126,477 dân rải đều trên 154 phường xã của Vạn Ninh. Ga Giã cách Hà Nội đang cập nhật, nhà ga mỗi ngày đón 2 chuyến tàu chạy hướng Giã – Hà Nội và 2 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Nha Trang ,Cam Ranh ,Cam Lâm , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Vạn Ninh. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Vạn Ninh – Khánh Hòa.

Xem thêm

Ga Ngã Ba

Ga Ngã Ba phục vụ 128,358 dân rải đều trên 273 phường xã của Cam Ranh. Ga Ngã Ba cách Hà Nội đang cập nhật, nhà ga mỗi ngày đón 1 chuyến tàu chạy hướng Ngã Ba – Hà Nội và 1 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Yên Bái, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Nha Trang ,Cam Ranh ,Cam Lâm , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Cam Ranh. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Cam Ranh – Khánh Hòa.

Xem thêm

Ga Nha Trang

Ga Nha Trang phục vụ 392,279 dân rải đều trên 336 phường xã của Nha Trang. Ga Nha Trang cách Hà Nội 1,315 km, nhà ga mỗi ngày đón 7 chuyến tàu chạy hướng Nha Trang – Hà Nội và 7 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Nha Trang ,Cam Ranh ,Cam Lâm , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Nha Trang. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Nha Trang – Khánh Hòa.

Xem thêm

Ga Ninh Hòa

Ga Ninh Hoà phục vụ 233,558 dân rải đều trên 294 phường xã của Ninh Hòa. Ga Ninh Hoà cách Hà Nội 1,281 km, nhà ga mỗi ngày đón 4 chuyến tàu chạy hướng Ninh Hoà – Hà Nội và 4 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Nha Trang ,Cam Ranh ,Cam Lâm , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Ninh Hòa. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Ninh Hòa – Khánh Hòa.

Xem thêm

Ga Tuy Hòa

Ga Tuy Hoà phục vụ 152,113 dân rải đều trên 399 phường xã của Tuy Hòa. Ga Tuy Hoà cách Hà Nội 1,198 km, nhà ga mỗi ngày đón 7 chuyến tàu chạy hướng Tuy Hoà – Hà Nội và 7 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Tuy Hòa ,Sông Cầu ,Đồng Xuân , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Tuy Hòa. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Tuy Hòa – Phú Yên.

Xem thêm

Ga Long Khánh

Ga Long Khánh phục vụ 145,334 dân rải đều trên 245 phường xã của Long Khánh. Ga Long Khánh cách Hà Nội 1,649 km, nhà ga mỗi ngày đón 5 chuyến tàu chạy hướng Long Khánh – Hà Nội và 5 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Biên Hòa ,Long Khánh ,Tân Phú , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Long Khánh. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Long Khánh – Đồng Nai.

Xem thêm

Ga Biên Hòa

Ga Biên Hòa phục vụ 946,080 dân rải đều trên 49 phường xã của Biên Hòa. Ga Biên Hòa cách Hà Nội 1,697 km, nhà ga mỗi ngày đón 8 chuyến tàu chạy hướng Biên Hòa – Hà Nội và 8 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở Biên Hòa ,Long Khánh ,Tân Phú , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ trên tuyến đường sắt Việt Nam

Hiện nay Ngành Đường sắt Việt Nam đưa hệ thống vé điện tử vào hoạt động tại Biên Hòa. Các đại lý vé tàu trực tuyến của Alltours phân phối vé cho người dân có nhu cầu đi lại ở Biên Hòa – Đồng Nai.

Xem thêm

Ga Sài Gòn

Ga Sài Gòn phục vụ 196,333 dân rải đều trên 413 phường xã của quận 3. Ga Sài Gòn cách Hà Nội 1,726 km, nhà ga mỗi ngày đón 4 chuyến tàu chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội và 4 chuyến tàu chạy hướng ngược lại với điểm cuối là ga Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu đi tàu của hành khách ở quận 1 ,12 ,Thủ Đức , và các huyện lân cận đi tới các ga dừng đỗ và đón trả khách trên các tuyến đường sắt Việt Nam.

Xem thêm

0399 305 305