Vé Tàu Hà Nội Vinh

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Hà Nội đi Vinh có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 245,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 319Km từ Hà Nội đi Vinh có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Hà Nội Vinh.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Vinh, danh sách các tàu chạy từ Hà Nội đi Vinh và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Hà Nội Vinh

Vé tàu Hà Nội Vinh

Số điện thoại bán vé

Đoạn đường sắt 319Km từ Ga Hà Nội đi Vinh tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 35 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 , NA1.

Bảng giờ tàu Hà Nội Vinh 

 

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Vinh Tổng thời gian
Tàu SE7 06:00 12:02 6 Giờ 2 phút
Tàu SE5 09:00 15:00 6 Giờ 0 phút
Tàu SE9 14:30 20:55 6 Giờ 25 phút
Tàu SE3 19:30 01:16 5 Giờ 46 phút
Tàu SE19 20:10 02:02 5 Giờ 52 phút
Tàu SE1 22:20 03:42 5 Giờ 22 phút
Tàu NA1 22:45 05:20 6 Giờ 35 phút

 

Giá vé tàu Hà Nội Vinh

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 245,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 459,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 489,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 430,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 460,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 435,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 405,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 351,000
7 GP Ghế phụ 170,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 231,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 276,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 286,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 

Gía Vé tàu SE5 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 443,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 473,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 407,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 418,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 448,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 437,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 417,000
9 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 372,000
10 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 321,000
11 GP Ghế phụ 170,000
12 NC Ngồi cứng 203,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 276,000
14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 286,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 

Gía Vé tàu SE9 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 429,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 459,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 394,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 424,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 404,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 360,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 312,000
7 GP Ghế phụ 166,000
8 NC Ngồi cứng 197,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 263,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 273,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 

Gía Vé tàu SE3 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 433,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 463,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 427,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 401,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 344,000
7 GP Ghế phụ 202,000
8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 313,000
9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 323,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 

Gía Vé tàu SE19 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 382,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 400,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 430,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 412,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 370,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 400,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 383,000
8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 924,000
9 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 344,000
10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 325,000
11 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 277,000
12 GP Ghế phụ 156,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 245,000
14 NML56 Ngồi mềm điều hòa 290,000
15 NML56V Ngồi mềm điều hòa 300,000
16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 255,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE19 

Gía Vé tàu SE1 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 438,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 438,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 468,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 468,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 405,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 405,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 435,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 435,000
8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 845,000
9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 407,000
10 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 369,000
11 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 317,000
12 GP Ghế phụ 194,000
13 NML56 Ngồi mềm điều hòa 298,000
14 NML56V Ngồi mềm điều hòa 308,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 

Gía Vé tàu NA1 Hà Nội Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 405,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 442,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 472,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 435,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 380,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 415,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 445,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 410,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 365,000
9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 398,000
10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 340,000
11 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 371,000
12 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 285,000
13 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 310,000
14 GP Ghế phụ 160,000
15 NML Ngồi mềm điều hòa 235,000
16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu NA1 

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Vinh

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Vinh và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Vinh.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Vinh

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Vinh

  • Số điện thoại bán vé tàu Hà Nội Vinh: 02473 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Hà Nội: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Hà Nội: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Hà Nội: 02473 470 303
  • Địa chỉ ga Hà Nội: 120 Đường Lê Duẩn, Văn Miếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại lý bán vé tàu Hà Nội Vinh

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến. Bạn cũng có thể đặt vé máy bay Hà Nội Vinh bằng hình thức đặt trực tuyến như vé tàu.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Hà Nội Vinh

Liên hệ đặt vé trên toàn quốc

Chúc bạn có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305