Vé Tàu Sài Gòn Nha Trang

Vé tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 406,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 411Km từ Sài Gòn đi Nha Trang có 8 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 … Đọc tiếp

Vé Tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 432,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 528Km từ Sài Gòn đi Tuy Hoà có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Sài Gòn Nam Định

Vé tàu Sài Gòn Nam Định có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn. Thường khoảng 1,004,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 1,639Km từ Sài Gòn đi Nam Định có 5 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc di động 0399 305 305.

Đọc tiếp

Vé Tàu Sài Gòn Hà Nội

Ga Hà Nội ngày nay

Vé tàu Sài Gòn Hà Nội có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn. Khoảng cách giữa hai thành phố này là hơn 1.700km, di chuyển bằng tàu hoả khoảng 30 đến 33 tiếng. Vé tàu Sài Gòn Hà Nội là một lựa chọn di chuyển an toàn, tiết kiệm và mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc di động 0399 305 305.

Đọc tiếp

Vé Tàu Sài Gòn Đồng Lê

Vé tàu từ Sài Gòn đi Đồng Lê có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 850,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 1,290Km từ Sài Gòn đi Đồng Lê có 5 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 … Đọc tiếp

Giá vé tàu tết Sài Gòn Nam Định

Giá vé tàu tết Sài Gòn Nam Định 2020 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 6 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Nam Định. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 28 – 32 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 38-42 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 524,000đ đến 1,586,000đ.

Đọc tiếp

Giá vé tàu tết Sài Gòn Phủ Lý

Giá vé tàu tết Sài Gòn Phủ Lý 2020

Giá vé tàu tết Sài Gòn Phủ Lý 2020 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 5 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Phủ Lý. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 27 – 30 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 39-41 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 534,000đ đến 1,600,000đ.

Đọc tiếp

Giá Vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội

Giá vé tàu tết Sài Gòn Hà Nội 2023 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 6 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Hà Nội. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 29 – 32 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 40-42 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 546,000đ đến 1,633,000đ.

Đọc tiếp

Vé Tàu Phố Tráng Đông Triều

Vé tàu từ Phố Tráng đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 46,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 59Km từ Phố Tráng đi Đông Triều có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0204 7 … Đọc tiếp

Vé Tàu Mạo Khê Đông Triều

Vé tàu từ Mạo Khê đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 32,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 9Km từ Mạo Khê đi Đông Triều có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0203 7 … Đọc tiếp

Vé Tàu Lan Mẫu Đông Triều

Vé tàu từ Lan Mẫu đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 35,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 32Km từ Lan Mẫu đi Đông Triều có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0204 7 … Đọc tiếp

Vé Tàu Kép Đông Triều

Vé tàu từ Kép đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 42,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 49Km từ Kép đi Đông Triều có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0204 7 305 305 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Yên Bái

Vé tàu từ Yên Viên đi Yên Bái có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 300,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 144Km từ Yên Viên đi Yên Bái có 3 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Yên Cư

Vé tàu từ Yên Viên đi Yên Cư có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 115,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 152Km từ Yên Viên đi Yên Cư có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Vĩnh Yên

Vé tàu từ Yên Viên đi Vĩnh Yên có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 35,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 43Km từ Yên Viên đi Vĩnh Yên có 2 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Việt Trì

Vé tàu từ Yên Viên đi Việt Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 155,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 62Km từ Yên Viên đi Việt Trì có 2 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Vũ Ẻn

Vé tàu từ Yên Viên đi Vũ Ẻn có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 103,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 107Km từ Yên Viên đi Vũ Ẻn có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Uông Bí

Vé tàu từ Yên Viên đi Uông Bí có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 107,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 132Km từ Yên Viên đi Uông Bí có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Từ Sơn

Vé tàu từ Yên Viên đi Từ Sơn có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 25,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 6Km từ Yên Viên đi Từ Sơn có 2 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Thái Nguyên

Vé tàu từ Yên Viên đi Thái Nguyên có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 59,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 63Km từ Yên Viên đi Thái Nguyên có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Tiên Kiên

Vé tàu từ Yên Viên đi Tiên Kiên có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 60,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 80Km từ Yên Viên đi Tiên Kiên có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Trái Hút

Vé tàu từ Yên Viên đi Trái Hút có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 145,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 191Km từ Yên Viên đi Trái Hút có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Sen Hồ

Vé tàu từ Yên Viên đi Sen Hồ có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 36,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 28Km từ Yên Viên đi Sen Hồ có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Quán Triều

Vé tàu từ Yên Viên đi Quán Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 59,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 64Km từ Yên Viên đi Quán Triều có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Phúc Yên

Vé tàu từ Yên Viên đi Phúc Yên có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 30,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 28Km từ Yên Viên đi Phúc Yên có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Phố Vị

Vé tàu từ Yên Viên đi Phố Vị có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 56,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 70Km từ Yên Viên đi Phố Vị có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Phố Tráng

Vé tàu từ Yên Viên đi Phố Tráng có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 40,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 48Km từ Yên Viên đi Phố Tráng có 1 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Phú Thọ

Vé tàu từ Yên Viên đi Phú Thọ có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 205,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 88Km từ Yên Viên đi Phú Thọ có 2 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

Vé Tàu Yên Viên Phố Lu

Vé tàu từ Yên Viên đi Phố Lu có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 500,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 251Km từ Yên Viên đi Phố Lu có 2 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 … Đọc tiếp

0399 305 305