Giá vé tàu tết Sài Gòn Nam Định

Giá vé tàu tết Sài Gòn Nam Định 2020 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 6 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Nam Định. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 28 – 32 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 38-42 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 524,000đ đến 1,586,000đ.

Xem thêm

Giá vé tàu tết Sài Gòn Phủ Lý

Giá vé tàu tết Sài Gòn Phủ Lý 2020 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 5 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Phủ Lý. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 27 – 30 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 39-41 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 534,000đ đến 1,600,000đ.

Xem thêm

Giá Vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội

Giá vé tàu tết Sài Gòn Hà Nội 2020 có mức cao nhất trong tất cả hành trình từ Nam ra Bắc, mỗi ngày có 6 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Hà Nội. Đối với loại tàu SE chỉ mất từ 29 – 32 tiếng để di chuyển còn tàu TN có thể mất từ 40-42 tiếng với nhiều điểm dừng và nhiều lần tránh tàu. Giá vé tùy thuộc vào từng loại, dao động từ 546,000đ đến 1,633,000đ.

Xem thêm

Giá Vé tàu Tết Sài Gòn Nha Trang

Giá vé tàu tết Sài Gòn Nha Trang 2020 sẽ tăng hơn mức giá ngày thường 10%. Mỗi ngày có 12 chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn đi Nha Trang với mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng hạng vé, dao động từ 196,000đ đến 954,000đ.

Xem thêm

Vé Tàu Phố Tráng Đông Triều

Vé tàu từ Phố Tráng đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 46,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 59Km từ Phố Tráng đi Đông Triều có 1 đoàn…

Xem thêm

Vé Tàu Mạo Khê Đông Triều

Vé tàu từ Mạo Khê đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 32,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 9Km từ Mạo Khê đi Đông Triều có 1 đoàn…

Xem thêm

Vé Tàu Lan Mẫu Đông Triều

Vé tàu từ Lan Mẫu đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 35,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 32Km từ Lan Mẫu đi Đông Triều có 1 đoàn…

Xem thêm

Vé Tàu Kép Đông Triều

Vé tàu từ Kép đi Đông Triều có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 42,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 49Km từ Kép đi Đông Triều có 1 đoàn tàu đón…

Xem thêm

Vé Tàu Yên Viên Yên Bái

Vé tàu từ Yên Viên đi Yên Bái có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 300,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 144Km từ Yên Viên đi Yên Bái có 3 đoàn…

Xem thêm

Vé Tàu Yên Viên Yên Cư

Vé tàu từ Yên Viên đi Yên Cư có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 115,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 152Km từ Yên Viên đi Yên Cư có 1 đoàn…

Xem thêm

0399 305 305