skip to Main Content

Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 432,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 528Km từ Sài Gòn đi Tuy Hoà có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn  đi Tuy Hoà. Danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Tuy Hoà và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa. Các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên. Người già đi tàu Sài Gòn Tuy Hoà.

Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Số điện thoại bán Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Đoạn đường sắt 528Km từ Ga Sài Gòn đi Tuy Hoà tàu chạy hết khoảng 8 Giờ 53 phút. Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu. Ví dụ như: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SE2.

Bảng giờ tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Tên tàu Ga Sài Gòn Ga Tuy Hoà Tổng thời gian
Tàu SE8 06:00 15:34 9 Giờ 34 phút
Tàu SE6 09:00 18:34 9 Giờ 34 phút
Tàu SE22 11:50 22:24 10 Giờ 34 phút
Tàu SE10 14:40 01:54 11 Giờ 14 phút
Tàu SQN4 19:00 05:41 10 Giờ 41 phút
Tàu SE4 19:45 05:18 9 Giờ 33 phút
Tàu SE2 21:55 06:48 8 Giờ 53 phút

Giá vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Sài Gòn Tuy Hoà mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau. Tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 432,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 529,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 559,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 495,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 525,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 500,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 466,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 402,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 270,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 325,000
9 NMLV Ngồi mềm điều hòa 335,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8

Gía Vé tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 509,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 523,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 553,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 539,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 468,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 481,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 511,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 498,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 479,000
9 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 428,000
10 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 369,000
11 GP Ghế phụ 196,000
12 NC Ngồi cứng 235,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 325,000
14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 335,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6

Gía Vé tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 668,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 698,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 625,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 655,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 589,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 525,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 443,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 292,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 352,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 377,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 387,000
11 NMLV Ngồi mềm điều hòa 362,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22

Gía Vé tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 493,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 523,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 454,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 484,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 465,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 414,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 357,000
7 NC Ngồi cứng 228,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 252,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 309,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 319,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10

Gía Vé tàu SQN4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 640,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 670,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 580,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 610,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 576,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 497,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 430,000
7 GP Ghế phụ 197,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 260,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 346,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 356,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Sài Gòn Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 678,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 708,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 645,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 675,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 635,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 595,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 509,000
7 GP Ghế phụ 271,000
8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 449,000
9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 459,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4

Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 678,000
1 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 708,000
2 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 627,000
3 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 657,000
4 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,296,000
5 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 630,000
6 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 568,000
7 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 487,000
8 GP Ghế phụ 256,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 422,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 432,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu đi Tuy Hoà online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

  • Tổng đài bán vé tàu hỏa Đường sắt Việt Nam: 1900 636 212
  • Điện thoại bán vé tàu đi từ ga Sài Gòn: 02873 053 053
  • Điện thoại bán vé tàu đi từ ga Tuy Hòa: 02577 305 305

Sau khi đặt vé tàu Sài Gòn đi ga Tuy Hoà online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook. Hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga. Xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng. Qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu

  • Số điện thoại bán vé tàu đi Tuy Hoà: 0287 3 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
  • Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Sài Gòn đi Tuy Hoà trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà

Liên hệ đặt ve tau Sài Gòn Tuy Hoà trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Tuy Hoà giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Những Chuyến Tàu đi Qua Đường Ngang và Ga Tuy Hoà

VỀ CHÚNG TÔI

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
tauhoa.phonbanve.vn là website của trung tâm thông tin du lịch Alltours.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Liên hệ đến chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

FANPAGE
Địa chỉ Văn phòng

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chi nhánh TP HCM: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 -  02873 053 053

Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053

Chi nhánh Nghệ An: Tòa nhà A4, Handico 30, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh- 02387 305 305

Mobile: 0399 305 305
Email: nhung@phongbanve.com

Back To Top

0399 305 305