skip to Main Content

Vé tàu từ Sài Gòn đi Tháp Chàm có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 362,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 318Km từ Sài Gòn đi Tháp Chàm có 6 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn Tháp Chàm, danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Tháp Chàm và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Số điện thoại bán Vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Đoạn đường sắt 318Km từ Ga Sài Gòn đi Tháp Chàm tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 21 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SNT2 , SE2.

Bảng giờ tàu Sài Gòn Tháp Chàm 

Tên tàu Ga Sài Gòn Ga Tháp Chàm Tổng thời gian
Tàu SE8 06:00 11:45 5 Giờ 45 phút
Tàu SE6 09:00 14:42 5 Giờ 42 phút
Tàu SE22 11:50 18:11 6 Giờ 21 phút
Tàu SE10 14:40 21:21 6 Giờ 41 phút
Tàu SNT2 20:30 04:00 7 Giờ 30 phút
Tàu SE2 21:55 03:16 5 Giờ 21 phút

Giá vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Sài Gòn Tháp Chàm mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 362,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 387,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 417,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 363,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 393,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 368,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 343,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 297,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 207,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 235,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Sài Gòn Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 374,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 384,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 414,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 404,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 383,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 374,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 352,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 315,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 273,000
11 GP

Ghế phụ 149,000
12 NC

Ngồi cứng 176,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 235,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Sài Gòn Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 569,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 599,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 532,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 562,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 503,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 447,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 243,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 292,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 313,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 323,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 302,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Sài Gòn Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 362,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 392,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 334,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 364,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 341,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 305,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 265,000
7 NC

Ngồi cứng 171,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 195,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 234,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 234,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Sài Gòn Tháp Chàm

Gía Vé tàu SNT2 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 567,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 597,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 513,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 543,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 509,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 441,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 383,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 318,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 328,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT2 Sài Gòn Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 561,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 591,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 520,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 550,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,063,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 522,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 472,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 405,000
8 GP

Ghế phụ 225,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 352,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 362,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Sài Gòn Tháp Chàm

Hướng dẫn đặt vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Sài Gòn, ga đến: Tháp Chàm và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Sài Gòn Đến Ga Tháp Chàm.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Sài Gòn đi ga Tháp Chàm phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

  • Số điện thoại bán vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm: 0287 3 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
  • Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

Liên hệ đặt ve tau Sài Gòn Tháp Chàm trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

VỀ CHÚNG TÔI

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
tauhoa.phonbanve.vn là website của trung tâm thông tin du lịch Alltours.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Liên hệ đến chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

FANPAGE
Địa chỉ Văn phòng

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chi nhánh TP HCM: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 -  02873 053 053

Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053

Chi nhánh Nghệ An: Tòa nhà A4, Handico 30, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh- 02387 305 305

Mobile: 0399 305 305
Email: nhung@phongbanve.com

Back To Top

0399 305 305