Vé Tàu Hà Nội Thanh Hoá

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Hà Nội đi Thanh Hoá có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 150,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 175Km từ Hà Nội đi Thanh Hoá có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Hà Nội Thanh Hoá.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Thanh Hoá, danh sách các tàu chạy từ Hà Nội đi Thanh Hoá và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Hà Nội Thanh Hoá

Vé tàu Hà Nội Thanh Hoá

Số điện thoại bán vé

Đoạn đường sắt 175Km từ Ga Hà Nội đi Thanh Hoá tàu chạy hết khoảng 4 Giờ 6 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 , NA1.

Bảng giờ tàu Hà Nội Thanh Hoá 

 

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Thanh Hoá Tổng thời gian
Tàu SE7 06:00 09:25 3 Giờ 25 phút
Tàu SE5 09:00 12:31 3 Giờ 31 phút
Tàu SE9 14:30 18:27 3 Giờ 57 phút
Tàu SE3 19:30 22:52 3 Giờ 22 phút
Tàu SE19 20:10 23:31 3 Giờ 21 phút
Tàu SE1 22:20 01:25 3 Giờ 5 phút
Tàu NA1 22:45 02:51 4 Giờ 6 phút

 

Giá vé tàu Hà Nội Thanh Hoá

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 150,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 263,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 263,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 247,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 247,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 250,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 234,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 214,000
7 GP Ghế phụ 110,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 149,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 174,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 174,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 

Gía Vé tàu SE5 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 254,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 261,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 261,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 254,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 241,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 241,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 240,000
9 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 226,000
10 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 198,000
11 GP Ghế phụ 110,000
12 NC Ngồi cứng 128,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 174,000
14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 174,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5

Gía Vé tàu SE9 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 247,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 247,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 238,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 238,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 233,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 220,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 193,000
7 GP Ghế phụ 108,000
8 NC Ngồi cứng 125,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 167,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 167,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 

Gía Vé tàu SE3 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 246,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 246,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 232,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 228,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 200,000
7 GP Ghế phụ 120,000
8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 180,000
9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 180,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 

Gía Vé tàu SE19 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 230,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 240,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 240,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 230,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 221,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 221,000
8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 660,000
9 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 216,000
10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 206,000
11 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 178,000
12 GP Ghế phụ 100,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 155,000
14 NML56 Ngồi mềm điều hòa 180,000
15 NML56V Ngồi mềm điều hòa 180,000
16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 155,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE19 

Gía Vé tàu SE1 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 284,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 284,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 284,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 284,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 264,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 264,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 264,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 264,000
8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 539,000
9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 265,000
10 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 241,000
11 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 219,000
12 GP Ghế phụ 129,000
13 NML56 Ngồi mềm điều hòa 194,000
14 NML56V Ngồi mềm điều hòa 194,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1

Gía Vé tàu NA1 Hà Nội Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 220,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 238,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 238,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 220,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 210,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 227,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 227,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 210,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 205,000
9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 221,000
10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 190,000
11 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 205,000
12 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 165,000
13 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 177,000
14 GP Ghế phụ 104,000
15 NML Ngồi mềm điều hòa 150,000
16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 150,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu NA1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Thanh Hoá

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Thanh Hoá và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Thanh Hoá.

Cách thanh toán vé tàu 

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu

  • Số điện thoại bán vé tàu Hà Nội Thanh Hoá: 02473 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Hà Nội: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Hà Nội: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Hà Nội: 02473 470 303
  • Địa chỉ ga Hà Nội: 120 Đường Lê Duẩn, Văn Miếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại lý bán vé tàu Hà Nội Thanh Hoá

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến. Bạn cũng có thể thực hiện đặt vé máy bay Hà Nội Sài Gòn hay bất kể hành trình nào bằng cách đặt onlines như đặt vé tàu.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Hà Nội Thanh Hoá

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Thanh Hoá trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Hà Nội Thanh Hoá giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305