Đề xuất kết nối tuyến đường sắt

4.5/5 - (82 bình chọn)

Đề xuất kết nối tuyến đường sắt – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị. Đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia. Việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.

Thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia
Thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia

Theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương. Cấp giấy phép kết nối, gia hạn, thu hồi, hủy giấy phép kết nối. Gia hạn thời gian khai thác, sử dụng kết nối có thời hạn. Quyết định bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt đô thị. Đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia theo quy định.

Tại dự thảo đề xuất: Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt đô thị. Đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia theo quy định.

Cục Đường sắt Việt Nam cấp giấy phép kết nối, gia hạn, thu hồi, hủy giấy phép kết nối. Gia hạn thời gian khai thác, sử dụng kết nối có thời hạn. Quyết định bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt đô thị. Đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia theo quy định.

Có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kết nối trên môi trường điện tử

Theo dự thảo, thay vì gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, tổ chức. Cá nhân có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt gửi trên môi trường điện tử đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép kết nối lập 1 bộ hồ sơ đề nghị. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trên môi trường điện tử đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả kết quả trong ngày làm việc về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua môi trường điện tử. Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan đơn vị liên quan để lấy ý kiến.

Sau khi nhận văn bản lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối. Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên nếu tổ chức được lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì được coi là đã chấp thuận và phải chịu trách nhiệm do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ gây ra.

Trường hợp thực hiện trên môi trường điện tử, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép kết nối lập hồ sơ. Đề nghị gồm tệp tin chứa bản chụp chính hồ sơ. Tài liệu theo quy định và thực hiện trên địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kết nối. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Sau khi đã hoàn thành kết nối, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối quyết định công bố. Điều chỉnh hệ thống đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

Thông tin lên hệ đặt vé tàu hỏa trên toàn quốc:

  • Tổng đài bán vé tàu: 1900 636 212
  • Di động/Zalo: 0399 305 305

Theo: Tuệ Văn

Viết một bình luận

0399 305 305