Vé Tàu Tháp Chàm Biên Hòa

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Tháp Chàm đi Biên Hòa có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 363,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 289Km từ Tháp Chàm đi Biên Hòa có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0259 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tháp Chàm Biên Hòa, danh sách các tàu chạy từ Tháp Chàm đi Biên Hòa và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Số điện thoại bán Vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Đoạn đường sắt 289Km từ Ga Tháp Chàm đi Biên Hòa tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 11 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SNT1 , SQN1 , SE21 , SE3.

Bảng giờ tàu Tháp Chàm Biên Hòa 

Tên tàu Ga Tháp Chàm Ga Biên Hòa Tổng thời gian
Tàu SE7 10:13 15:19 5 Giờ 6 phút
Tàu SE5 12:43 17:54 5 Giờ 11 phút
Tàu SE9 20:10 01:55 5 Giờ 45 phút
Tàu SNT1 20:54 02:42 5 Giờ 48 phút
Tàu SQN1 21:50 03:13 5 Giờ 23 phút
Tàu SE21 22:20 04:32 6 Giờ 12 phút
Tàu SE3 22:46 03:57 5 Giờ 11 phút

Giá vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Tháp Chàm Biên Hòa mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 363,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 355,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 355,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 333,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 333,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 337,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 314,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 273,000
7 GP

Ghế phụ 138,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 192,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 226,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 226,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SE5 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 374,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 384,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 384,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 374,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 352,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 315,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 273,000
11 GP

Ghế phụ 149,000
12 NC

Ngồi cứng 176,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 235,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 235,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SE9 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 318,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 318,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 293,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 293,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 300,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 268,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 233,000
7 GP

Ghế phụ 130,000
8 NC

Ngồi cứng 153,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 208,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 208,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SNT1 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 530,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 530,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 479,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 479,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 477,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 413,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 358,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 298,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 298,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT1 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SQN1 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 486,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 486,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 440,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 440,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 440,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 380,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 330,000
7 GP

Ghế phụ 158,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 213,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 266,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 266,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SE21 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 569,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 569,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 533,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 533,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 503,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 447,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 238,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 285,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 306,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 306,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 285,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Tháp Chàm Biên Hòa

Gía Vé tàu SE3 Tháp Chàm Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 546,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 546,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 519,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 519,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 512,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 480,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 412,000
7 GP

Ghế phụ 232,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 363,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 363,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Tháp Chàm Biên Hòa

Hướng dẫn đặt vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tháp Chàm, ga đến: Biên Hòa và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tháp Chàm Đến Ga Biên Hòa.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tháp Chàm đi ga Biên Hòa phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

  • Số điện thoại bán vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa: 0259 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tháp Chàm: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tháp Chàm: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Tháp Chàm: 0259 3 888 029
  • Địa chỉ ga Tháp Chàm: 07 Phan Đình Phùng – Phường Mỹ Hương – Thị xã Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận
Đại lý bán vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tháp Chàm hoặc ra Ga Tháp Chàm mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa

Liên hệ đặt ve tau Tháp Chàm Biên Hòa trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tháp Chàm Biên Hòa giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305