Vé Tàu Diêu Trì Tuy Hoà

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Diêu Trì đi Tuy Hoà có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 121,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 102Km từ Diêu Trì đi Tuy Hoà có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Tuy Hoà, danh sách các tàu chạy từ Diêu Trì đi Tuy Hoà và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Số điện thoại bán Vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Đoạn đường sắt 102Km từ Ga Diêu Trì đi Tuy Hoà tàu chạy hết khoảng 1 Giờ 35 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Diêu Trì Tuy Hoà 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Tuy Hoà Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 06:15 1 Giờ 43 phút
Tàu SE5 07:00 08:47 1 Giờ 47 phút
Tàu SE9 13:56 15:31 1 Giờ 35 phút
Tàu SQN1 15:15 17:05 1 Giờ 50 phút
Tàu SE21 16:15 18:05 1 Giờ 50 phút
Tàu SE3 17:31 19:09 1 Giờ 38 phút
Tàu SE1 18:51 20:26 1 Giờ 35 phút

Giá vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Diêu Trì Tuy Hoà mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 121,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 132,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 124,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 113,000
7 GP

Ghế phụ 43,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 61,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 102,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 102,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE5 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 166,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 166,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 156,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 159,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 159,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 156,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 154,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 145,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 132,000
11 GP

Ghế phụ 51,000
12 NC

Ngồi cứng 61,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 117,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 117,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE9 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 162,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 162,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 153,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 153,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 151,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 142,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 128,000
7 GP

Ghế phụ 49,000
8 NC

Ngồi cứng 59,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 114,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 114,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SQN1 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 134,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 120,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 110,000
7 GP

Ghế phụ 40,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 50,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 65,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 65,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE21 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 164,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 164,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 148,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 148,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 146,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 133,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 119,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 68,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 110,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 116,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 116,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE3 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 163,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 163,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 154,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 154,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 153,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 143,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 130,000
7 GP

Ghế phụ 60,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 122,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 122,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Diêu Trì Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE1 Diêu Trì Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 161,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 161,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 152,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 152,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 273,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 152,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 142,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 127,000
8 GP

Ghế phụ 60,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 121,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 121,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Diêu Trì Tuy Hoà

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Tuy Hoà và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Tuy Hoà.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Diêu Trì đi ga Tuy Hoà phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

  • Số điện thoại bán vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà: 0256 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Diêu Trì: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Diêu Trì: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Diêu Trì: 02563 833 255
  • Địa chỉ ga Diêu Trì: Thôn Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Tuy Hoà trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Diêu Trì Tuy Hoà giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305