Vé Tàu Tháp Chàm Sài Gòn

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Tháp Chàm đi Sài Gòn có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 393,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 318Km từ Tháp Chàm đi Sài Gòn có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0259 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tháp Chàm Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Tháp Chàm đi Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Số điện thoại bán Vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Đoạn đường sắt 318Km từ Ga Tháp Chàm đi Sài Gòn tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 59 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SNT1 , SQN1 , SE21 , SE3.

Bảng giờ tàu Tháp Chàm Sài Gòn 

Tên tàu Ga Tháp Chàm Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE7 10:13 16:10 5 Giờ 57 phút
Tàu SE5 12:43 18:38 5 Giờ 55 phút
Tàu SE9 20:10 02:47 6 Giờ 37 phút
Tàu SNT1 20:54 03:35 6 Giờ 41 phút
Tàu SQN1 21:50 04:00 6 Giờ 10 phút
Tàu SE21 22:20 05:20 7 Giờ 0 phút
Tàu SE3 22:46 04:45 5 Giờ 59 phút

Giá vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Tháp Chàm Sài Gòn mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 393,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 387,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 417,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 363,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 393,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 368,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 343,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 297,000
7 GP

Ghế phụ 148,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 207,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 235,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SE5 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 374,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 384,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 414,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 404,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 383,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 374,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 352,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 315,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 273,000
11 GP

Ghế phụ 149,000
12 NC

Ngồi cứng 176,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 235,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SE9 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 362,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 392,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 334,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 364,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 341,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 305,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 265,000
7 GP

Ghế phụ 145,000
8 NC

Ngồi cứng 171,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 234,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 234,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SNT1 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 567,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 597,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 513,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 543,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 509,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 441,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 383,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 318,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 328,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT1 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SQN1 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 532,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 562,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 482,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 512,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 480,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 415,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 360,000
7 GP

Ghế phụ 170,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 230,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 290,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 300,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SE21 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 598,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 628,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 559,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 589,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 527,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 470,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 397,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 259,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 311,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 333,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 343,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 321,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Tháp Chàm Sài Gòn

Gía Vé tàu SE3 Tháp Chàm Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 576,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 606,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 548,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 578,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 540,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 506,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 434,000
7 GP

Ghế phụ 233,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 383,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 393,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Tháp Chàm Sài Gòn

Hướng dẫn đặt vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tháp Chàm, ga đến: Sài Gòn và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tháp Chàm Đến Ga Sài Gòn.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tháp Chàm đi ga Sài Gòn phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

  • Số điện thoại bán vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn: 0259 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tháp Chàm: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tháp Chàm: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Tháp Chàm: 0259 3 888 029
  • Địa chỉ ga Tháp Chàm: 07 Phan Đình Phùng – Phường Mỹ Hương – Thị xã Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận
Đại lý bán vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tháp Chàm hoặc ra Ga Tháp Chàm mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn

Liên hệ đặt ve tau Tháp Chàm Sài Gòn trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tháp Chàm Sài Gòn giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305