Vé Tàu Tuy Hoà Biên Hòa

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Tuy Hoà đi Biên Hòa có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 455,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 499Km từ Tuy Hoà đi Biên Hòa có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0257 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tuy Hoà Biên Hòa, danh sách các tàu chạy từ Tuy Hoà đi Biên Hòa và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Số điện thoại bán Vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Đoạn đường sắt 499Km từ Ga Tuy Hoà đi Biên Hòa tàu chạy hết khoảng 8 Giờ 35 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Tuy Hoà Biên Hòa 

Tên tàu Ga Tuy Hoà Ga Biên Hòa Tổng thời gian
Tàu SE7 06:18 15:19 9 Giờ 1 phút
Tàu SE5 08:50 17:54 9 Giờ 4 phút
Tàu SE9 15:40 01:55 10 Giờ 15 phút
Tàu SQN1 17:08 03:13 10 Giờ 5 phút
Tàu SE21 18:11 04:32 10 Giờ 21 phút
Tàu SE3 19:12 03:57 8 Giờ 45 phút
Tàu SE1 20:29 05:04 8 Giờ 35 phút

Giá vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Tuy Hoà Biên Hòa mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 455,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 500,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 530,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 468,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 498,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 475,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 442,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 382,000
7 GP

Ghế phụ 187,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 257,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 308,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 318,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SE5 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 509,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 523,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 553,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 539,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 468,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 481,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 511,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 498,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 479,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 428,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 369,000
11 GP

Ghế phụ 196,000
12 NC

Ngồi cứng 235,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 325,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 335,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SE9 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 467,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 497,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 431,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 461,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 440,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 393,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 339,000
7 GP

Ghế phụ 182,000
8 NC

Ngồi cứng 218,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 294,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 304,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SQN1 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 606,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 636,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 550,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 580,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 546,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 472,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 410,000
7 GP

Ghế phụ 189,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 248,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 328,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 338,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SE21 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 665,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 695,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 621,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 651,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 587,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 522,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 440,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 286,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 344,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 369,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 379,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 354,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SE3 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 654,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 684,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 622,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 652,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 613,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 574,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 492,000
7 GP

Ghế phụ 262,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 433,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 443,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Tuy Hoà Biên Hòa

Gía Vé tàu SE1 Tuy Hoà Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 716,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 746,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 662,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 692,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,372,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 665,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 600,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 514,000
8 GP

Ghế phụ 268,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 445,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 455,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Tuy Hoà Biên Hòa

Hướng dẫn đặt vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tuy Hoà, ga đến: Biên Hòa và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tuy Hoà Đến Ga Biên Hòa.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tuy Hoà đi ga Biên Hòa phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

 • Số điện thoại bán vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa: 0257 7 305 305
 • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tuy Hoà: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tuy Hoà: 1900 636 212
 • Thông tin về Giờ tàu ga Tuy Hoà: 0257 3 824 195
 • Địa chỉ ga Tuy Hoà: 149 Lê Trung Kiên – Phường 2 – Thị xã Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Đại lý bán vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tuy Hoà hoặc ra Ga Tuy Hoà mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa

Liên hệ đặt ve tau Tuy Hoà Biên Hòa trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tuy Hoà Biên Hòa giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305

 • Hà Nội (HAN)
 • Hồ Chí Minh (SGN)
 • Đà Nẵng (DAD)
 • Nha Trang (CXR)
 • Phú Quốc (PQC)
 • Huế (HUI)
 • Cần Thơ (VCA)
 • Vân Đồn (VDO)
 • Hải Phòng (HPH)
 • Thanh Hóa (THD)
 • Đà Lạt (DLI)
 • Quy Nhơn (UIH)
 • Cà Mau (CAH)
 • Chu Lai (VCL)
 • Buôn Ma Thuột (BMV)
 • Điện Biên (DIN)
 • Đồng Hới (VDH)
 • Tuy Hoà (TBB)
 • Pleiku (PXU)
 • Rạch Giá (VKG)
 • Vinh (VII)
 • Bali (DPS)
 • Bangkok (BKK)
 • Chiang Mai (CNX)
 • Jakarta (CGK)
 • Kuala Lumpur (KUL)
 • Luang Prabang (LPQ)
 • Manila (MNL)
 • Phnom Penh (PNH)
 • Phuket (HKT)
 • Siem Reap (REP)
 • Sihanoukville (KOS)
 • Singapore (SIN)
 • Vientiane (VTE)
 • Amsterdam (AMS)
 • Barcelona (BCN)
 • Frankfurt (FRA)
 • Geneva (GVA)
 • London (LHR)
 • Lyon (LYS)
 • Madrid (MAD)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Moscow (SVO)
 • Nice (NCE)
 • Paris (CDG)
 • Prague (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Toulouse (TLS)
 • Vienna (VIE)
 • Zurich (ZRH)
 • Amsterdam (AMS)
 • Barcelona (BCN)
 • Frankfurt (FRA)
 • Geneva (GVA)
 • London (LHR)
 • Lyon (LYS)
 • Madrid (MAD)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Moscow (SVO)
 • Nice (NCE)
 • Paris (CDG)
 • Prague (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Toulouse (TLS)
 • Vienna (VIE)
 • Zurich (ZRH)
 • Brisbane (BNE)
 • Melbourne (MEL)
 • Perth (PER)
 • Sydney (SYD)
 • Atlanta Hartsfield (ATL)
 • Austin (AUS)
 • Boston, Logan (BOS)
 • Chicago IL (CHI)
 • Dallas Fort Worth (DFW)
 • Denver (DEN)
 • Los Angeles (LAX)
 • Miami (MIA)
 • Minneapolis/St.Paul (MSP)
 • New York (JFK)
 • Portland (PDX)
 • San Francisco (SFO)
 • Seattle, Tacoma (SEA)
 • St Louis, Lambert (STL)
 • Vancouver (YVR)
 • Washington (WAS)