Vé Tàu Tuy Hoà Nha Trang

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Tuy Hoà đi Nha Trang có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 124,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 117Km từ Tuy Hoà đi Nha Trang có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0257 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tuy Hoà Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tuy Hoà Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Tuy Hoà đi Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tuy Hoà Nha Trang

Vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Số điện thoại bán Vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Đoạn đường sắt 117Km từ Ga Tuy Hoà đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng 1 Giờ 50 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Tuy Hoà Nha Trang 

Tên tàu Ga Tuy Hoà Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE7 06:18 08:24 2 Giờ 6 phút
Tàu SE5 08:50 10:44 1 Giờ 54 phút
Tàu SE9 15:40 18:04 2 Giờ 24 phút
Tàu SQN1 17:08 19:26 2 Giờ 18 phút
Tàu SE21 18:11 20:36 2 Giờ 25 phút
Tàu SE3 19:12 21:05 1 Giờ 53 phút
Tàu SE1 20:29 22:19 1 Giờ 50 phút

Giá vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Tuy Hoà Nha Trang mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 124,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 139,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 132,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 118,000
7 GP

Ghế phụ 45,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 65,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 107,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 107,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SE5 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 136,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 136,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 135,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 124,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 111,000
11 GP

Ghế phụ 45,000
12 NC

Ngồi cứng 54,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 107,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 107,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SE9 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 142,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 142,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 134,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 134,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 135,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 125,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 112,000
7 GP

Ghế phụ 46,000
8 NC

Ngồi cứng 55,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 106,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 106,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SQN1 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 160,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 160,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 150,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 150,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 148,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 133,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 120,000
7 GP

Ghế phụ 42,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 56,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 103,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 103,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SE21 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 156,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 142,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 126,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 102,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 116,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 122,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 122,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 116,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SE3 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 177,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 177,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 170,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 170,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 168,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 160,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 142,000
7 GP

Ghế phụ 64,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 133,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 133,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Tuy Hoà Nha Trang

Gía Vé tàu SE1 Tuy Hoà Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 294,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 163,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 150,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 133,000
8 GP

Ghế phụ 59,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 124,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 124,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Tuy Hoà Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tuy Hoà Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tuy Hoà, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tuy Hoà Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tuy Hoà đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

 • Số điện thoại bán vé tàu Tuy Hoà Nha Trang: 0257 7 305 305
 • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tuy Hoà: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tuy Hoà: 1900 636 212
 • Thông tin về Giờ tàu ga Tuy Hoà: 0257 3 824 195
 • Địa chỉ ga Tuy Hoà: 149 Lê Trung Kiên – Phường 2 – Thị xã Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Đại lý bán vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tuy Hoà hoặc ra Ga Tuy Hoà mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tuy Hoà Nha Trang trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tuy Hoà Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Tuy Hoà Nha Trang trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tuy Hoà Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305

 • Hà Nội (HAN)
 • Hồ Chí Minh (SGN)
 • Đà Nẵng (DAD)
 • Nha Trang (CXR)
 • Phú Quốc (PQC)
 • Huế (HUI)
 • Cần Thơ (VCA)
 • Vân Đồn (VDO)
 • Hải Phòng (HPH)
 • Thanh Hóa (THD)
 • Đà Lạt (DLI)
 • Quy Nhơn (UIH)
 • Cà Mau (CAH)
 • Chu Lai (VCL)
 • Buôn Ma Thuột (BMV)
 • Điện Biên (DIN)
 • Đồng Hới (VDH)
 • Tuy Hoà (TBB)
 • Pleiku (PXU)
 • Rạch Giá (VKG)
 • Vinh (VII)
 • Bali (DPS)
 • Bangkok (BKK)
 • Chiang Mai (CNX)
 • Jakarta (CGK)
 • Kuala Lumpur (KUL)
 • Luang Prabang (LPQ)
 • Manila (MNL)
 • Phnom Penh (PNH)
 • Phuket (HKT)
 • Siem Reap (REP)
 • Sihanoukville (KOS)
 • Singapore (SIN)
 • Vientiane (VTE)
 • Amsterdam (AMS)
 • Barcelona (BCN)
 • Frankfurt (FRA)
 • Geneva (GVA)
 • London (LHR)
 • Lyon (LYS)
 • Madrid (MAD)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Moscow (SVO)
 • Nice (NCE)
 • Paris (CDG)
 • Prague (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Toulouse (TLS)
 • Vienna (VIE)
 • Zurich (ZRH)
 • Amsterdam (AMS)
 • Barcelona (BCN)
 • Frankfurt (FRA)
 • Geneva (GVA)
 • London (LHR)
 • Lyon (LYS)
 • Madrid (MAD)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Moscow (SVO)
 • Nice (NCE)
 • Paris (CDG)
 • Prague (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Toulouse (TLS)
 • Vienna (VIE)
 • Zurich (ZRH)
 • Brisbane (BNE)
 • Melbourne (MEL)
 • Perth (PER)
 • Sydney (SYD)
 • Atlanta Hartsfield (ATL)
 • Austin (AUS)
 • Boston, Logan (BOS)
 • Chicago IL (CHI)
 • Dallas Fort Worth (DFW)
 • Denver (DEN)
 • Los Angeles (LAX)
 • Miami (MIA)
 • Minneapolis/St.Paul (MSP)
 • New York (JFK)
 • Portland (PDX)
 • San Francisco (SFO)
 • Seattle, Tacoma (SEA)
 • St Louis, Lambert (STL)
 • Vancouver (YVR)
 • Washington (WAS)