Vé Tàu Diêu Trì Biên Hòa

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Diêu Trì đi Biên Hòa có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 549,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 601Km từ Diêu Trì đi Biên Hòa có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Diêu Trì Biên Hòa.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Biên Hòa, danh sách các tàu chạy từ Diêu Trì đi Biên Hòa và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Diêu Trì Biên Hòa

Vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Số điện thoại bán Vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Đoạn đường sắt 601Km từ Ga Diêu Trì đi Biên Hòa tàu chạy hết khoảng 10 Giờ 13 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Diêu Trì Biên Hòa 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Biên Hòa Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 15:19 10 Giờ 47 phút
Tàu SE5 07:00 17:54 10 Giờ 54 phút
Tàu SE9 13:56 01:55 11 Giờ 59 phút
Tàu SQN1 15:15 03:13 11 Giờ 58 phút
Tàu SE21 16:15 04:32 12 Giờ 17 phút
Tàu SE3 17:31 03:57 10 Giờ 26 phút
Tàu SE1 18:51 05:04 10 Giờ 13 phút

Giá vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Diêu Trì Biên Hòa mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 549,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 612,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 642,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 569,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 599,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 560,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 517,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 454,000
7 GP

Ghế phụ 219,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 309,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 369,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 379,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SE5 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 686,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 706,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 736,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 716,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 637,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 655,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 685,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 667,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 627,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 579,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 508,000
11 GP

Ghế phụ 232,000
12 NC

Ngồi cứng 282,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 412,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 422,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SE9 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 642,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 672,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 596,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 626,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 586,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 541,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 476,000
7 GP

Ghế phụ 227,000
8 NC

Ngồi cứng 264,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 381,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 391,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SQN1 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 632,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 662,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 573,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 603,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 570,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 492,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 426,000
7 GP

Ghế phụ 195,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 258,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 342,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 352,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SE21 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 754,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 784,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 662,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 692,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 653,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 574,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 489,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 353,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 421,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 453,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 463,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 431,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SE3 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 783,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 813,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 725,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 755,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 714,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 656,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 577,000
7 GP

Ghế phụ 329,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 521,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 531,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Diêu Trì Biên Hòa

Gía Vé tàu SE1 Diêu Trì Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 798,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 828,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 746,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 776,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,553,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 744,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 679,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 586,000
8 GP

Ghế phụ 342,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 539,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 549,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Diêu Trì Biên Hòa

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Biên Hòa online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Biên Hòa và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Biên Hòa.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Diêu Trì đi ga Biên Hòa phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Diêu Trì Biên Hòa online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Biên Hòa online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

  • Số điện thoại bán vé tàu Diêu Trì Biên Hòa: 0256 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Diêu Trì: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Diêu Trì: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Diêu Trì: 02563 833 255
  • Địa chỉ ga Diêu Trì: Thôn Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Biên Hòa trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Diêu Trì Biên Hòa

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Biên Hòa trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Diêu Trì Biên Hòa giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305