Vé Tàu Nha Trang Tháp Chàm

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Nha Trang đi Tháp Chàm có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 114,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 93Km từ Nha Trang đi Tháp Chàm có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Nha Trang Tháp Chàm.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Tháp Chàm, danh sách các tàu chạy từ Nha Trang đi Tháp Chàm và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Nha Trang Tháp Chàm

Vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Số điện thoại bán Vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Đoạn đường sắt 93Km từ Ga Nha Trang đi Tháp Chàm tàu chạy hết khoảng 1 Giờ 31 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SNT1 , SQN1 , SE21 , SE3.

Bảng giờ tàu Nha Trang Tháp Chàm 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Tháp Chàm Tổng thời gian
Tàu SE7 08:39 10:10 1 Giờ 31 phút
Tàu SE5 10:51 12:40 1 Giờ 49 phút
Tàu SE9 18:19 20:07 1 Giờ 48 phút
Tàu SNT1 19:20 20:51 1 Giờ 31 phút
Tàu SQN1 20:10 21:47 1 Giờ 37 phút
Tàu SE21 20:43 22:17 1 Giờ 34 phút
Tàu SE3 21:12 22:43 1 Giờ 31 phút

Giá vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Nha Trang Tháp Chàm mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 114,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 133,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 133,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 128,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 121,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 109,000
7 GP

Ghế phụ 40,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 53,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 63,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE5 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 129,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 129,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 121,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 123,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 123,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 121,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 124,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 114,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 103,000
11 GP

Ghế phụ 40,000
12 NC

Ngồi cứng 45,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 63,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE9 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 147,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 147,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 137,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 137,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 140,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 128,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 115,000
7 GP

Ghế phụ 44,000
8 NC

Ngồi cứng 52,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 102,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 102,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SNT1 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 155,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 155,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 144,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 144,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 143,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 128,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 116,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 103,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 103,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT1 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SQN1 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 136,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 136,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 126,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 114,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 103,000
7 GP

Ghế phụ 40,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 46,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 60,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE21 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 132,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 121,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 107,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 59,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 100,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 105,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 105,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 100,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Nha Trang Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE3 Nha Trang Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 136,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 130,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 117,000
7 GP

Ghế phụ 52,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 114,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 114,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Nha Trang Tháp Chàm

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Tháp Chàm online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Tháp Chàm và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Tháp Chàm.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Nha Trang đi ga Tháp Chàm phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Nha Trang Tháp Chàm online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Nha Trang Tháp Chàm online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

  • Số điện thoại bán vé tàu Nha Trang Tháp Chàm: 0258 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Nha Trang: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Nha Trang: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Nha Trang: 0258 3 822 113
  • Địa chỉ ga Nha Trang: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Đại lý bán vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Tháp Chàm trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Nha Trang Tháp Chàm

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Tháp Chàm trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Nha Trang Tháp Chàm giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305