Vé Tàu Nha Trang Tuy Hoà

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Nha Trang đi Tuy Hoà có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 103,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 117Km từ Nha Trang đi Tuy Hoà có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Nha Trang Tuy Hoà.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Tuy Hoà, danh sách các tàu chạy từ Nha Trang đi Tuy Hoà và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Nha Trang Tuy Hoà

Vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Số điện thoại bán Vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Đoạn đường sắt 117Km từ Ga Nha Trang đi Tuy Hoà tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 3 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SQN4 , SE4 , SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10.

Bảng giờ tàu Nha Trang Tuy Hoà 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Tuy Hoà Tổng thời gian
Tàu SQN4 02:59 05:41 2 Giờ 42 phút
Tàu SE4 03:21 05:18 1 Giờ 57 phút
Tàu SE2 04:54 06:48 1 Giờ 54 phút
Tàu SE8 13:33 15:34 2 Giờ 1 phút
Tàu SE6 16:23 18:34 2 Giờ 11 phút
Tàu SE22 20:04 22:24 2 Giờ 20 phút
Tàu SE10 23:51 01:54 2 Giờ 3 phút

Giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Nha Trang Tuy Hoà mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 103,000 đồng.

Gía Vé tàu SQN4 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 160,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 160,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 150,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 150,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 148,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 133,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 120,000
7 GP

Ghế phụ 42,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 56,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 103,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 103,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE4 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 177,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 177,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 170,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 170,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 168,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 160,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 142,000
7 GP

Ghế phụ 64,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 133,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 133,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE2 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 294,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 163,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 150,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 133,000
8 GP

Ghế phụ 59,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 124,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 124,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE8 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 139,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 132,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 118,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 65,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 107,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 107,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE6 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 141,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 136,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 136,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 133,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 135,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 124,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 111,000
11 GP

Ghế phụ 45,000
12 NC

Ngồi cứng 54,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 107,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 107,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE22 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 156,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 142,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 126,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 102,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 116,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 122,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 122,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 116,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Nha Trang Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE10 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 137,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 137,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 129,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 129,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 132,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 121,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 108,000
7 NC

Ngồi cứng 53,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 60,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 103,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 103,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Nha Trang Tuy Hoà

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Tuy Hoà online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Tuy Hoà và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Tuy Hoà.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Nha Trang đi ga Tuy Hoà phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Nha Trang Tuy Hoà online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Nha Trang Tuy Hoà online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

  • Số điện thoại bán vé tàu Nha Trang Tuy Hoà: 0258 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Nha Trang: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Nha Trang: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Nha Trang: 0258 3 822 113
  • Địa chỉ ga Nha Trang: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Đại lý bán vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Tuy Hoà trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Nha Trang Tuy Hoà

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Tuy Hoà trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Nha Trang Tuy Hoà giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305