skip to Main Content

Vé tàu từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 551,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 798Km từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi có 6 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn Quảng Ngãi, danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Số điện thoại bán Vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Đoạn đường sắt 798Km từ Ga Sài Gòn đi Quảng Ngãi tàu chạy hết khoảng 13 Giờ 22 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SE4 , SE2.

Bảng giờ tàu Sài Gòn Quảng Ngãi 

Tên tàu Ga Sài Gòn Ga Quảng Ngãi Tổng thời gian
Tàu SE8 06:00 20:21 14 Giờ 21 phút
Tàu SE6 09:00 23:42 14 Giờ 42 phút
Tàu SE22 11:50 03:21 15 Giờ 31 phút
Tàu SE10 14:40 07:00 16 Giờ 20 phút
Tàu SE4 19:45 09:59 14 Giờ 14 phút
Tàu SE2 21:55 11:17 13 Giờ 22 phút

Giá vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Sài Gòn Quảng Ngãi mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 551,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 790,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 825,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 738,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 773,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 748,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 695,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 598,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 425,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 514,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 524,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Sài Gòn Quảng Ngãi

Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 761,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 783,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 818,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 796,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 699,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 719,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 754,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 734,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 716,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 636,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 547,000
11 GP

Ghế phụ 286,000
12 NC

Ngồi cứng 350,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 515,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 525,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Sài Gòn Quảng Ngãi

Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 908,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 943,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 848,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 883,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 800,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 710,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 598,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 420,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 508,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 546,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 556,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 518,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Sài Gòn Quảng Ngãi

Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 737,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 772,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 676,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 711,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 692,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 615,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 529,000
7 NC

Ngồi cứng 340,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 395,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 489,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 499,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Sài Gòn Quảng Ngãi

Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 887,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 922,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 842,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 877,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 829,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 777,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 664,000
7 GP

Ghế phụ 376,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 632,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 642,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Sài Gòn Quảng Ngãi

Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 806,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 841,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 745,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 780,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,553,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 749,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 675,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 577,000
8 GP

Ghế phụ 324,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 541,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 551,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Sài Gòn Quảng Ngãi

Hướng dẫn đặt vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Sài Gòn, ga đến: Quảng Ngãi và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Sài Gòn Đến Ga Quảng Ngãi.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Sài Gòn đi ga Quảng Ngãi phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

  • Số điện thoại bán vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi: 0287 3 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
  • Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi

Liên hệ đặt ve tau Sài Gòn Quảng Ngãi trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Quảng Ngãi giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

VỀ CHÚNG TÔI

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
tauhoa.phonbanve.vn là website của trung tâm thông tin du lịch Alltours.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Liên hệ đến chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

FANPAGE
Địa chỉ Văn phòng

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chi nhánh TP HCM: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 -  02873 053 053

Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053

Chi nhánh Nghệ An: Tòa nhà A4, Handico 30, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh- 02387 305 305

Mobile: 0399 305 305
Email: nhung@phongbanve.com

Back To Top

0399 305 305