Vé Tàu Thanh Hoá Đồng Hới

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Thanh Hoá đi Đồng Hới có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 265,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 347Km từ Thanh Hoá đi Đồng Hới có 6 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0237 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Thanh Hoá Đồng Hới, danh sách các tàu chạy từ Thanh Hoá đi Đồng Hới và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Số điện thoại bán Vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Đoạn đường sắt 347Km từ Ga Thanh Hoá đi Đồng Hới tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 25 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE1 , SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19.

Bảng giờ tàu Thanh Hoá Đồng Hới 

Tên tàu Ga Thanh Hoá Ga Đồng Hới Tổng thời gian
Tàu SE1 01:31 07:52 6 Giờ 21 phút
Tàu SE7 09:28 16:22 6 Giờ 54 phút
Tàu SE5 12:36 19:15 6 Giờ 39 phút
Tàu SE9 18:30 01:21 6 Giờ 51 phút
Tàu SE3 22:55 05:21 6 Giờ 26 phút
Tàu SE19 23:34 05:59 6 Giờ 25 phút

Giá vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Thanh Hoá Đồng Hới mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 265,000 đồng.

Gía Vé tàu SE1 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 444,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 444,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 474,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 474,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 411,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 411,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 441,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 441,000
8 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 858,000
9 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 413,000
10 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 374,000
11 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 322,000
12 GP

Ghế phụ 191,000
13 NML56

Ngồi mềm điều hòa 294,000
14 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 304,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Thanh Hoá Đồng Hới

Gía Vé tàu SE7 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 462,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 492,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 433,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 463,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 438,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 408,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 353,000
7 GP

Ghế phụ 171,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 232,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 278,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 288,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Thanh Hoá Đồng Hới

Gía Vé tàu SE5 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 446,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 458,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 488,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 476,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 410,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 421,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 451,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 440,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 420,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 374,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 324,000
11 GP

Ghế phụ 171,000
12 NC

Ngồi cứng 204,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 278,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 288,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Thanh Hoá Đồng Hới

Gía Vé tàu SE9 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 412,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 442,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 380,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 410,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 389,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 347,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 300,000
7 GP

Ghế phụ 161,000
8 NC

Ngồi cứng 191,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 253,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 263,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Thanh Hoá Đồng Hới

Gía Vé tàu SE3 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 459,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 489,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 438,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 468,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 431,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 404,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 348,000
7 GP

Ghế phụ 208,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 322,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 332,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Thanh Hoá Đồng Hới

Gía Vé tàu SE19 Thanh Hoá Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 405,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 425,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 435,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 372,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 390,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 420,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 402,000
8 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 820,000
9 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 363,000
10 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 344,000
11 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 291,000
12 GP

Ghế phụ 164,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 255,000
14 NML56

Ngồi mềm điều hòa 305,000
15 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 315,000
16 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 265,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE19 Thanh Hoá Đồng Hới

Hướng dẫn đặt vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Thanh Hoá, ga đến: Đồng Hới và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Thanh Hoá Đến Ga Đồng Hới.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Thanh Hoá đi ga Đồng Hới phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

  • Số điện thoại bán vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới: 0237 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Thanh Hoá: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Thanh Hoá: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Thanh Hoá: 0237 3 851 527
  • Địa chỉ ga Thanh Hoá: 19 Dương Đình Nghệ, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá
Đại lý bán vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Thanh Hoá hoặc ra Ga Thanh Hoá mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới

Liên hệ đặt ve tau Thanh Hoá Đồng Hới trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Thanh Hoá Đồng Hới giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305