Vé Tàu Biên Hòa Tuy Hoà

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Biên Hòa đi Tuy Hoà có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 453,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 499Km từ Biên Hòa đi Tuy Hoà có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0251 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Biên Hòa Tuy Hoà, danh sách các tàu chạy từ Biên Hòa đi Tuy Hoà và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Số điện thoại bán Vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Đoạn đường sắt 499Km từ Ga Biên Hòa đi Tuy Hoà tàu chạy hết khoảng 8 Giờ 14 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SE2.

Bảng giờ tàu Biên Hòa Tuy Hoà 

Tên tàu Ga Biên Hòa Ga Tuy Hoà Tổng thời gian
Tàu SE8 06:44 15:34 8 Giờ 50 phút
Tàu SE6 09:42 18:34 8 Giờ 52 phút
Tàu SE22 12:37 22:24 9 Giờ 47 phút
Tàu SE10 15:28 01:54 10 Giờ 26 phút
Tàu SQN4 19:47 05:41 9 Giờ 54 phút
Tàu SE4 20:32 05:18 8 Giờ 46 phút
Tàu SE2 22:34 06:48 8 Giờ 14 phút

Giá vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Biên Hòa Tuy Hoà mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 453,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 548,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 578,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 509,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 539,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 501,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 464,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 407,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 273,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 325,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 335,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE6 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 613,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 630,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 660,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 643,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 569,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 585,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 615,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 599,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 561,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 518,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 455,000
11 GP

Ghế phụ 215,000
12 NC

Ngồi cứng 249,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 362,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 372,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE22 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 697,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 727,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 611,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 641,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 603,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 531,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 452,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 321,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 384,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 412,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 422,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 394,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE10 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 512,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 542,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 475,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 505,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 468,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 433,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 380,000
7 NC

Ngồi cứng 220,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 254,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 301,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 311,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SQN4 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 680,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 710,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 614,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 644,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 607,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 524,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 454,000
7 GP

Ghế phụ 203,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 270,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 358,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 368,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE4 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 743,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 773,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 688,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 718,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 677,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 622,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 548,000
7 GP

Ghế phụ 285,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 450,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 460,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Biên Hòa Tuy Hoà

Gía Vé tàu SE2 Biên Hòa Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 708,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 738,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 661,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 691,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,370,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 659,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 602,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 520,000
8 GP

Ghế phụ 283,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 443,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 453,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Biên Hòa Tuy Hoà

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Tuy Hoà và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Tuy Hoà.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Biên Hòa đi ga Tuy Hoà phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

  • Số điện thoại bán vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà: 0251 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Biên Hòa: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Biên Hòa: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Biên Hòa: 0251 3 947 490
  • Địa chỉ ga Biên Hòa: Hưng Đạo Vương, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Đại lý bán vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà

Liên hệ đặt ve tau Biên Hòa Tuy Hoà trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Biên Hòa Tuy Hoà giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305