Vé Tàu Biên Hòa Tháp Chàm

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Biên Hòa đi Tháp Chàm có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 397,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 289Km từ Biên Hòa đi Tháp Chàm có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0251 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Biên Hòa Tháp Chàm, danh sách các tàu chạy từ Biên Hòa đi Tháp Chàm và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Số điện thoại bán Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Đoạn đường sắt 289Km từ Ga Biên Hòa đi Tháp Chàm tàu chạy hết khoảng 4 Giờ 42 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SNT2 , SNT12 , SE2.

Bảng giờ tàu Biên Hòa Tháp Chàm 

Tên tàu Ga Biên Hòa Ga Tháp Chàm Tổng thời gian
Tàu SE8 06:44 11:45 5 Giờ 1 phút
Tàu SE6 09:42 14:42 5 Giờ 0 phút
Tàu SE22 12:37 18:11 5 Giờ 34 phút
Tàu SE10 15:28 21:21 5 Giờ 53 phút
Tàu SNT2 21:17 04:00 6 Giờ 43 phút
Tàu SNT12 22:07 04:46 6 Giờ 39 phút
Tàu SE2 22:34 03:16 4 Giờ 42 phút

Giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Biên Hòa Tháp Chàm mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 397,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 387,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 387,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 361,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 361,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 355,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 329,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 290,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 203,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 238,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 238,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE6 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 449,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 462,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 462,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 449,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 418,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 430,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 430,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 418,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 411,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 381,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 335,000
11 GP

Ghế phụ 162,000
12 NC

Ngồi cứng 193,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 262,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 262,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE22 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 579,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 579,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 509,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 509,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 503,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 443,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 263,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 313,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 335,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 335,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 313,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE10 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 362,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 362,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 337,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 337,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 332,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 308,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 272,000
7 NC

Ngồi cứng 161,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 190,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 221,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 221,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SNT2 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 577,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 577,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 523,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 523,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 517,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 447,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 388,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 323,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 323,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT2 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SNT12 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 550,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 550,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 500,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 500,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 494,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 427,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 370,000
7 NML

Ngồi mềm điều hòa 294,000
8 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 294,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT12 Biên Hòa Tháp Chàm

Gía Vé tàu SE2 Biên Hòa Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 632,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 632,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 590,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 590,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,217,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 589,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 538,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 465,000
8 GP

Ghế phụ 255,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 397,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 397,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Biên Hòa Tháp Chàm

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Tháp Chàm và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Tháp Chàm.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Biên Hòa đi ga Tháp Chàm phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

  • Số điện thoại bán vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm: 0251 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Biên Hòa: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Biên Hòa: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Biên Hòa: 0251 3 947 490
  • Địa chỉ ga Biên Hòa: Hưng Đạo Vương, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Đại lý bán vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Liên hệ đặt ve tau Biên Hòa Tháp Chàm trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305