Vé Tàu Diêu Trì Nha Trang

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Diêu Trì đi Nha Trang có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 215,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 219Km từ Diêu Trì đi Nha Trang có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Diêu Trì Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Diêu Trì đi Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Diêu Trì Nha Trang

Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Số điện thoại bán Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Đoạn đường sắt 219Km từ Ga Diêu Trì đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng 3 Giờ 28 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Diêu Trì Nha Trang 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 08:24 3 Giờ 52 phút
Tàu SE5 07:00 10:44 3 Giờ 44 phút
Tàu SE9 13:56 18:04 4 Giờ 8 phút
Tàu SQN1 15:15 19:26 4 Giờ 11 phút
Tàu SE21 16:15 20:36 4 Giờ 21 phút
Tàu SE3 17:31 21:05 3 Giờ 34 phút
Tàu SE1 18:51 22:19 3 Giờ 28 phút

Giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Diêu Trì Nha Trang mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 215,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 246,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 246,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 236,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 221,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 198,000
7 GP

Ghế phụ 110,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 149,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 173,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 173,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SE5 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 273,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 280,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 280,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 273,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 255,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 262,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 262,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 255,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 251,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 233,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 216,000
11 GP

Ghế phụ 119,000
12 NC

Ngồi cứng 139,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 189,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 189,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SE9 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 241,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 241,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 235,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 232,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 216,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 193,000
7 GP

Ghế phụ 108,000
8 NC

Ngồi cứng 125,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 168,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 168,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SQN1 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 234,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 234,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 232,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 213,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 190,000
7 GP

Ghế phụ 68,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 126,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 157,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 157,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SE21 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 296,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 296,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 262,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 262,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 259,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 230,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 208,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 165,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 191,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 203,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 203,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 191,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SE3 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 296,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 296,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 275,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 275,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 270,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 251,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 233,000
7 GP

Ghế phụ 148,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 217,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 217,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Diêu Trì Nha Trang

Gía Vé tàu SE1 Diêu Trì Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 288,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 288,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 270,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 270,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 551,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 269,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 248,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 226,000
8 GP

Ghế phụ 147,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 215,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 215,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Diêu Trì Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Diêu Trì đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Nha Trang

  • Số điện thoại bán vé tàu Diêu Trì Nha Trang: 0256 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Diêu Trì: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Diêu Trì: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Diêu Trì: 02563 833 255
  • Địa chỉ ga Diêu Trì: Thôn Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Nha Trang trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Diêu Trì Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305