Vé Tàu Diêu Trì Sài Gòn

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Diêu Trì đi Sài Gòn có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 549,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 630Km từ Diêu Trì đi Sài Gòn có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Diêu Trì đi Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Diêu Trì Sài Gòn

Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Số điện thoại bán Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Đoạn đường sắt 630Km từ Ga Diêu Trì đi Sài Gòn tàu chạy hết khoảng 10 Giờ 54 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1.

Bảng giờ tàu Diêu Trì Sài Gòn 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 16:10 11 Giờ 38 phút
Tàu SE5 07:00 18:38 11 Giờ 38 phút
Tàu SE9 13:56 02:47 12 Giờ 51 phút
Tàu SQN1 15:15 04:00 12 Giờ 45 phút
Tàu SE21 16:15 05:20 13 Giờ 5 phút
Tàu SE3 17:31 04:45 11 Giờ 14 phút
Tàu SE1 18:51 05:45 10 Giờ 54 phút

Giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Diêu Trì Sài Gòn mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 549,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 628,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 658,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 583,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 613,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 573,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 530,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 465,000
7 GP

Ghế phụ 224,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 317,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 378,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 388,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SE5 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 686,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 706,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 736,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 716,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 637,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 655,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 685,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 667,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 627,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 579,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 508,000
11 GP

Ghế phụ 232,000
12 NC

Ngồi cứng 282,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 412,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 422,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SE9 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 671,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 701,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 623,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 653,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 613,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 566,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 496,000
7 GP

Ghế phụ 236,000
8 NC

Ngồi cứng 275,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 398,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 408,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SQN1 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 660,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 690,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 600,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 630,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 595,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 514,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 446,000
7 GP

Ghế phụ 202,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 270,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 357,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 367,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN1 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SE21 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 788,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 818,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 692,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 722,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 683,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 600,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 511,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 368,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 440,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 473,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 483,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 450,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SE3 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 805,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 835,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 744,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 774,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 733,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 673,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 593,000
7 GP

Ghế phụ 337,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 536,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 546,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Diêu Trì Sài Gòn

Gía Vé tàu SE1 Diêu Trì Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 798,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 828,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 746,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 776,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,553,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 744,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 679,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 586,000
8 GP

Ghế phụ 342,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 539,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 549,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Diêu Trì Sài Gòn

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Sài Gòn và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Sài Gòn.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Diêu Trì đi ga Sài Gòn phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

  • Số điện thoại bán vé tàu Diêu Trì Sài Gòn: 0256 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Diêu Trì: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Diêu Trì: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Diêu Trì: 02563 833 255
  • Địa chỉ ga Diêu Trì: Thôn Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Sài Gòn trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Diêu Trì Sài Gòn giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305