Vé Tàu Bình Thuận Diêu Trì

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Bình Thuận đi Diêu Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 404,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 455Km từ Bình Thuận đi Diêu Trì có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0252 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Bình Thuận Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Bình Thuận đi Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Bình Thuận Diêu Trì

Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Số điện thoại bán Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Đoạn đường sắt 455Km từ Ga Bình Thuận đi Diêu Trì tàu chạy hết khoảng 7 Giờ 37 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4.

Bảng giờ tàu Bình Thuận Diêu Trì 

Tên tàu Ga Bình Thuận Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SE2 01:10 08:27 7 Giờ 17 phút
Tàu SE8 09:31 17:12 7 Giờ 41 phút
Tàu SE6 12:30 20:43 8 Giờ 13 phút
Tàu SE22 15:55 00:07 8 Giờ 12 phút
Tàu SE10 18:42 03:33 8 Giờ 51 phút
Tàu SQN4 22:35 07:33 8 Giờ 58 phút
Tàu SE4 23:20 06:57 7 Giờ 37 phút

Giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Bình Thuận Diêu Trì mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 404,000 đồng.

Gía Vé tàu SE2 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 519,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 549,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 480,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 510,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,007,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 482,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 436,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 375,000
8 GP

Ghế phụ 229,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 358,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 368,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SE8 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 439,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 469,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 411,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 441,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 416,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 387,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 336,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 242,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 290,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 300,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SE6 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 423,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 435,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 465,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 453,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 390,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 401,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 431,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 420,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 399,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 356,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 308,000
11 GP

Ghế phụ 178,000
12 NC

Ngồi cứng 212,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 291,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 301,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SE22 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 539,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 569,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 504,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 534,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 476,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 424,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 359,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 256,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 307,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 329,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 339,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 317,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SE10 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 392,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 422,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 361,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 391,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 369,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 330,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 286,000
7 NC

Ngồi cứng 199,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 227,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 265,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 275,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SQN4 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 433,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 463,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 393,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 423,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 390,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 340,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 295,000
7 GP

Ghế phụ 144,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 193,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 240,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 250,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Bình Thuận Diêu Trì

Gía Vé tàu SE4 Bình Thuận Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 537,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 567,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 511,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 541,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 503,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 472,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 405,000
7 GP

Ghế phụ 240,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 394,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 404,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Bình Thuận Diêu Trì

Hướng dẫn đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Bình Thuận, ga đến: Diêu Trì và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Bình Thuận Đến Ga Diêu Trì.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Bình Thuận đi ga Diêu Trì phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Đại lý bán vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Bình Thuận hoặc ra Ga Bình Thuận mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Bình Thuận Diêu Trì trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Bình Thuận Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305