Vé Tàu Bình Thuận Nha Trang

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Bình Thuận đi Nha Trang có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 228,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 236Km từ Bình Thuận đi Nha Trang có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0252 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Bình Thuận Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Bình Thuận Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Bình Thuận đi Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Bình Thuận Nha Trang

Vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Số điện thoại bán Vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Đoạn đường sắt 236Km từ Ga Bình Thuận đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng 3 Giờ 54 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4.

Bảng giờ tàu Bình Thuận Nha Trang 

Tên tàu Ga Bình Thuận Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE2 01:10 04:47 3 Giờ 37 phút
Tàu SE8 09:31 13:18 3 Giờ 47 phút
Tàu SE6 12:30 16:16 3 Giờ 46 phút
Tàu SE22 15:55 19:57 4 Giờ 2 phút
Tàu SE10 18:42 23:44 5 Giờ 2 phút
Tàu SQN4 22:35 02:52 4 Giờ 17 phút
Tàu SE4 23:20 03:14 3 Giờ 54 phút

Giá vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Bình Thuận Nha Trang mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 228,000 đồng.

Gía Vé tàu SE2 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 311,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 311,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 289,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 289,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 592,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 290,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 263,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 238,000
8 GP

Ghế phụ 138,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 210,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 210,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SE8 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 265,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 265,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 249,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 249,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 252,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 236,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 216,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 150,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 175,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 175,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 263,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 263,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 237,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 243,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 243,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 237,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 242,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 227,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 200,000
11 GP

Ghế phụ 111,000
12 NC

Ngồi cứng 129,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 175,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 175,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 310,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 310,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 291,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 291,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 275,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 247,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 221,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 164,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 192,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 205,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 205,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 192,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 238,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 238,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 230,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 235,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 212,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 187,000
7 NC

Ngồi cứng 122,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 137,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 162,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 162,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SQN4 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 240,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 240,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 228,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 228,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 227,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 200,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 177,000
7 GP

Ghế phụ 64,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 120,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 148,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 148,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Bình Thuận Nha Trang

Gía Vé tàu SE4 Bình Thuận Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 321,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 321,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 306,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 306,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 302,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 284,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 246,000
7 GP

Ghế phụ 148,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 228,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 228,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Bình Thuận Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Bình Thuận Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Bình Thuận, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Bình Thuận Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Bình Thuận đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Bình Thuận Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Bình Thuận Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Đại lý bán vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Bình Thuận hoặc ra Ga Bình Thuận mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Bình Thuận Nha Trang trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Bình Thuận Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Bình Thuận Nha Trang trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Bình Thuận Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305