Vé Tàu Đà Nẵng Sài Gòn

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Đà Nẵng đi Sài Gòn có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 574,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 935Km từ Đà Nẵng đi Sài Gòn có 6 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0236 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đà Nẵng Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Đà Nẵng đi Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Số điện thoại bán Vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Đoạn đường sắt 935Km từ Ga Đà Nẵng đi Sài Gòn tàu chạy hết khoảng 17 Giờ 34 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE5 , SE9 , SE21 , SE3 , SE1 , SE7.

Bảng giờ tàu Đà Nẵng Sài Gòn 

Tên tàu Ga Đà Nẵng Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE5 01:21 18:38 17 Giờ 17 phút
Tàu SE9 07:50 02:47 18 Giờ 57 phút
Tàu SE21 09:55 05:20 19 Giờ 25 phút
Tàu SE3 11:25 04:45 17 Giờ 20 phút
Tàu SE1 13:45 05:45 16 Giờ 0 phút
Tàu SE7 22:36 16:10 17 Giờ 34 phút

Giá vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Đà Nẵng Sài Gòn mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 574,000 đồng.

Gía Vé tàu SE5 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 881,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 907,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 942,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 916,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 808,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 831,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 866,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 843,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 828,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 736,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 631,000
11 GP

Ghế phụ 312,000
12 NC

Ngồi cứng 383,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 565,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 575,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 Đà Nẵng Sài Gòn

Gía Vé tàu SE9 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 852,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 887,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 781,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 816,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 800,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 711,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 610,000
7 GP

Ghế phụ 303,000
8 NC

Ngồi cứng 371,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 536,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 546,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9 Đà Nẵng Sài Gòn

Gía Vé tàu SE21 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 960,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 995,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 897,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 932,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 846,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 751,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 631,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 465,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 563,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 606,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 616,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 573,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE21 Đà Nẵng Sài Gòn

Gía Vé tàu SE3 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 974,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,009,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 926,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 961,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 912,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 853,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 729,000
7 GP

Ghế phụ 412,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 694,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 704,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3 Đà Nẵng Sài Gòn

Gía Vé tàu SE1 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,023,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,058,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 973,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,008,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,047,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 977,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 880,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 751,000
8 GP

Ghế phụ 417,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 703,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 713,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1 Đà Nẵng Sài Gòn

Gía Vé tàu SE7 Đà Nẵng Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 914,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 949,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 855,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 890,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 866,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 804,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 691,000
7 GP

Ghế phụ 312,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 466,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 564,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 574,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7 Đà Nẵng Sài Gòn

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Sài Gòn và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đà Nẵng Đến Ga Sài Gòn.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Đà Nẵng đi ga Sài Gòn phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

  • Số điện thoại bán vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn: 0236 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Đà Nẵng: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Đà Nẵng: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Đà Nẵng: 02363 823 810
  • Địa chỉ ga Đà Nẵng: 791 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Sài Gòn trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Đà Nẵng Sài Gòn giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305