Vé Tàu Nha Trang Diêu Trì

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Nha Trang đi Diêu Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 158,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 219Km từ Nha Trang đi Diêu Trì có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Nha Trang Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Nha Trang đi Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Nha Trang Diêu Trì

Vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Số điện thoại bán Vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Đoạn đường sắt 219Km từ Ga Nha Trang đi Diêu Trì tàu chạy hết khoảng 3 Giờ 42 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SQN4 , SE4 , SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10.

Bảng giờ tàu Nha Trang Diêu Trì 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SQN4 02:59 07:33 4 Giờ 34 phút
Tàu SE4 03:21 06:57 3 Giờ 36 phút
Tàu SE2 04:54 08:27 3 Giờ 33 phút
Tàu SE8 13:33 17:12 3 Giờ 39 phút
Tàu SE6 16:23 20:43 4 Giờ 20 phút
Tàu SE22 20:04 00:07 4 Giờ 3 phút
Tàu SE10 23:51 03:33 3 Giờ 42 phút

Giá vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Nha Trang Diêu Trì mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 158,000 đồng.

Gía Vé tàu SQN4 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 256,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 234,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 234,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 232,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 213,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 190,000
7 GP

Ghế phụ 68,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 126,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 157,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 157,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE4 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 273,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 273,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 261,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 261,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 258,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 242,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 220,000
7 GP

Ghế phụ 141,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 215,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 215,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE2 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 265,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 265,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 246,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 246,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 499,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 247,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 235,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 206,000
8 GP

Ghế phụ 130,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 198,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 198,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE8 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 236,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 236,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 223,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 223,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 225,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 212,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 187,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 142,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 165,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 165,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE6 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 229,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 235,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 235,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 229,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 213,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 218,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 218,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 213,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 217,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 197,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 173,000
11 GP

Ghế phụ 106,000
12 NC

Ngồi cứng 123,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 165,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 165,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE22 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 277,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 277,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 260,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 260,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 247,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 231,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 200,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 155,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 181,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 193,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 193,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 181,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Nha Trang Diêu Trì

Gía Vé tàu SE10 Nha Trang Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 223,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 223,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 207,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 207,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 211,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 191,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 169,000
7 NC

Ngồi cứng 120,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 134,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 158,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 158,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Nha Trang Diêu Trì

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Diêu Trì online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Diêu Trì và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Diêu Trì.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Nha Trang đi ga Diêu Trì phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Nha Trang Diêu Trì online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Nha Trang Diêu Trì online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Diêu Trì

  • Số điện thoại bán vé tàu Nha Trang Diêu Trì: 0258 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Nha Trang: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Nha Trang: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Nha Trang: 0258 3 822 113
  • Địa chỉ ga Nha Trang: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Đại lý bán vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Diêu Trì trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Nha Trang Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Diêu Trì trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Nha Trang Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305