Vé Tàu Sài Gòn Diêu Trì

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Sài Gòn đi Diêu Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 464,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 630Km từ Sài Gòn đi Diêu Trì có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Sài Gòn Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Sài Gòn Diêu Trì

Vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

Số điện thoại bán Vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

Đoạn đường sắt 630Km từ Ga Sài Gòn đi Diêu Trì tàu chạy hết khoảng 10 Giờ 32 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SE2.

Bảng giờ tàu Sài Gòn Diêu Trì 

Tên tàu Ga Sài Gòn Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SE8 06:00 17:12 11 Giờ 12 phút
Tàu SE6 09:00 20:43 11 Giờ 43 phút
Tàu SE22 11:50 00:07 12 Giờ 17 phút
Tàu SE10 14:40 03:33 12 Giờ 53 phút
Tàu SQN4 19:00 07:33 12 Giờ 33 phút
Tàu SE4 19:45 06:57 11 Giờ 12 phút
Tàu SE2 21:55 08:27 10 Giờ 32 phút

Giá vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Sài Gòn Diêu Trì mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 464,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 627,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 657,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 587,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 617,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 594,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 553,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 477,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 324,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 390,000
9 NMLV Ngồi mềm điều hòa 400,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 605,000
1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 622,000
2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 652,000
3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 635,000
4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 555,000
5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 571,000
6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 601,000
7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 585,000
8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 569,000
9 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 506,000
10 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 436,000
11 GP Ghế phụ 230,000
12 NC Ngồi cứng 268,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 391,000
14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 401,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 719,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 749,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 673,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 703,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 635,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 564,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 476,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 327,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 394,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 423,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 433,000
11 NMLV Ngồi mềm điều hòa 404,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 585,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 615,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 537,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 567,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 551,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 490,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 422,000
7 NC Ngồi cứng 260,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 302,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 371,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 381,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SQN4 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 660,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 690,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 600,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 630,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 595,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 514,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 446,000
7 GP Ghế phụ 202,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 270,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 357,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 367,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 707,000
1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 737,000
2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 672,000
3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 702,000
4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 662,000
5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 621,000
6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 531,000
7 GP Ghế phụ 304,000
8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 506,000
9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 516,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Sài Gòn Diêu Trì

Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 675,000
1 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 705,000
2 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 624,000
3 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 654,000
4 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,289,000
5 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 626,000
6 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 565,000
7 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 484,000
8 GP Ghế phụ 274,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 454,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 464,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Sài Gòn Diêu Trì

Thông tin liên hệ mua vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

  • Số điện thoại bán vé tàu Sài Gòn Diêu Trì: 0287 3 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
  • Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Sài Gòn Diêu Trì trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Sài Gòn Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Sài Gòn Diêu Trì trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305