skip to Main Content

Vé tàu từ Tháp Chàm đi Nha Trang có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 102,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 93Km từ Tháp Chàm đi Nha Trang có 6 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0259 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tháp Chàm Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tháp Chàm Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Tháp Chàm đi Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tháp Chàm Nha Trang

Vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Số điện thoại bán Vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Đoạn đường sắt 93Km từ Ga Tháp Chàm đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 20 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE2 , SNT2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10.

Bảng giờ tàu Tháp Chàm Nha Trang 

Tên tàu Ga Tháp Chàm Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE2 03:19 04:47 1 Giờ 28 phút
Tàu SNT2 04:03 05:35 1 Giờ 32 phút
Tàu SE8 11:48 13:18 1 Giờ 30 phút
Tàu SE6 14:45 16:16 1 Giờ 31 phút
Tàu SE22 18:14 19:57 1 Giờ 43 phút
Tàu SE10 21:24 23:44 2 Giờ 20 phút

Giá vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Tháp Chàm Nha Trang mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 102,000 đồng.

Gía Vé tàu SE2 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 140,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 140,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 132,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 132,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 239,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 132,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 123,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 110,000
8 GP

Ghế phụ 48,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 107,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 107,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Tháp Chàm Nha Trang

Gía Vé tàu SNT2 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLvT1

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 155,000
1 AnLvT1v

Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 155,000
2 AnLvT2

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 144,000
3 AnLvT2v

Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 144,000
4 BnLvT1

Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 143,000
5 BnLvT2

Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 128,000
6 BnLvT3

Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 116,000
7 NML56

Ngồi mềm điều hòa 103,000
8 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 103,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT2 Tháp Chàm Nha Trang

Gía Vé tàu SE8 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 133,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 133,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 128,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 121,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 109,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 53,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 63,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Tháp Chàm Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 129,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 129,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 121,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 123,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 123,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 121,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 124,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 114,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 103,000
11 GP

Ghế phụ 40,000
12 NC

Ngồi cứng 45,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 63,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Tháp Chàm Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 138,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 132,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 121,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 107,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 59,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 100,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 105,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 105,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 100,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Tháp Chàm Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 Tháp Chàm Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 147,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 147,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 137,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 137,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 140,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 128,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 115,000
7 NC

Ngồi cứng 52,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 60,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 102,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 102,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Tháp Chàm Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tháp Chàm Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tháp Chàm, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tháp Chàm Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tháp Chàm đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tháp Chàm Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

  • Số điện thoại bán vé tàu Tháp Chàm Nha Trang: 0259 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tháp Chàm: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tháp Chàm: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Tháp Chàm: 0259 3 888 029
  • Địa chỉ ga Tháp Chàm: 07 Phan Đình Phùng – Phường Mỹ Hương – Thị xã Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận
Đại lý bán vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tháp Chàm hoặc ra Ga Tháp Chàm mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tháp Chàm Nha Trang trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tháp Chàm Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Tháp Chàm Nha Trang trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tháp Chàm Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

VỀ CHÚNG TÔI

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
tauhoa.phonbanve.vn là website của trung tâm thông tin du lịch Alltours.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Liên hệ đến chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

FANPAGE
Địa chỉ Văn phòng

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chi nhánh TP HCM: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 -  02873 053 053

Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053

Chi nhánh Nghệ An: Tòa nhà A4, Handico 30, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh- 02387 305 305

Mobile: 0399 305 305
Email: nhung@phongbanve.com

Back To Top

0399 305 305