Vé Tàu Tuy Hoà Diêu Trì

4.5/5 - (82 bình chọn)

Vé tàu từ Tuy Hoà đi Diêu Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 106,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 102Km từ Tuy Hoà đi Diêu Trì có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0257 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Tuy Hoà Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Tuy Hoà đi Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Số điện thoại bán Vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Đoạn đường sắt 102Km từ Ga Tuy Hoà đi Diêu Trì tàu chạy hết khoảng 1 Giờ 40 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE10 , SE4 , SQN4 , SE2 , SE8 , SE6 , SE22.

Bảng giờ tàu Tuy Hoà Diêu Trì 

Tên tàu Ga Tuy Hoà Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SE10 01:57 03:33 1 Giờ 36 phút
Tàu SE4 05:21 06:57 1 Giờ 36 phút
Tàu SQN4 05:44 07:33 1 Giờ 49 phút
Tàu SE2 06:51 08:27 1 Giờ 36 phút
Tàu SE8 15:37 17:12 1 Giờ 35 phút
Tàu SE6 18:37 20:43 2 Giờ 6 phút
Tàu SE22 22:27 00:07 1 Giờ 40 phút

Giá vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Tuy Hoà Diêu Trì mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 106,000 đồng.

Gía Vé tàu SE10 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 121,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 121,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 114,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 114,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 116,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 108,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 68,000
7 NC

Ngồi cứng 45,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 52,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 63,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SE4 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 153,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 153,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 147,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 147,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 146,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 139,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 124,000
7 GP

Ghế phụ 57,000
8 NML56

Ngồi mềm điều hòa 121,000
9 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 121,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SQN4 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 134,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 120,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 110,000
7 GP

Ghế phụ 40,000
8 NCL

Ngồi cứng điều hòa 50,000
9 NML

Ngồi mềm điều hòa 65,000
10 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 65,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SE2 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 149,000
1 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 149,000
2 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 141,000
3 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 141,000
4 AnLv2M

Nằm khoang 2 điều hòa VIP 249,000
5 BnLT1M

Nằm khoang 6 điều hòa T1 141,000
6 BnLT2M

Nằm khoang 6 điều hòa T2 131,000
7 BnLT3M

Nằm khoang 6 điều hòa T3 117,000
8 GP

Ghế phụ 52,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 113,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 113,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SE8 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 132,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 126,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 126,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 120,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 108,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 58,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 68,000
9 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 68,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SE6 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 128,000
1 AnLT1M

Nằm khoang 4 điều hòa T1 131,000
2 AnLT1Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T1 131,000
3 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 128,000
4 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 120,000
5 AnLT2M

Nằm khoang 4 điều hòa T2 122,000
6 AnLT2Mv

Nằm khoang 4 điều hòa T2 122,000
7 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 120,000
8 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 123,000
9 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 113,000
10 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 102,000
11 GP

Ghế phụ 41,000
12 NC

Ngồi cứng 49,000
13 NML

Ngồi mềm điều hòa 68,000
14 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 68,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Tuy Hoà Diêu Trì

Gía Vé tàu SE22 Tuy Hoà Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
0 AnLT1

Nằm khoang 4 điều hòa T1 155,000
1 AnLT1v

Nằm khoang 4 điều hòa T1 155,000
2 AnLT2

Nằm khoang 4 điều hòa T2 147,000
3 AnLT2v

Nằm khoang 4 điều hòa T2 147,000
4 BnLT1

Nằm khoang 6 điều hòa T1 141,000
5 BnLT2

Nằm khoang 6 điều hòa T2 129,000
6 BnLT3

Nằm khoang 6 điều hòa T3 114,000
7 NCL

Ngồi cứng điều hòa 64,000
8 NML

Ngồi mềm điều hòa 106,000
9 NML56

Ngồi mềm điều hòa 111,000
10 NML56V

Ngồi mềm điều hòa 111,000
11 NMLV

Ngồi mềm điều hòa 106,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Tuy Hoà Diêu Trì

Hướng dẫn đặt vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Tuy Hoà, ga đến: Diêu Trì và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Tuy Hoà Đến Ga Diêu Trì.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Tuy Hoà đi ga Diêu Trì phù hợp

Một chiềuKhứ hồiSau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

  • Số điện thoại bán vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì: 0257 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Tuy Hoà: 0399 305 305 – 0383 083 083
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Tuy Hoà: 1900 636 212
  • Thông tin về Giờ tàu ga Tuy Hoà: 0257 3 824 195
  • Địa chỉ ga Tuy Hoà: 149 Lê Trung Kiên – Phường 2 – Thị xã Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Đại lý bán vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Tuy Hoà hoặc ra Ga Tuy Hoà mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Tuy Hoà Diêu Trì trên toàn quốc

Chúc bạn mua vé tàu Tuy Hoà Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn!

Viết một bình luận

0399 305 305