Tàu SQN2

Tàu SQN2 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu SQN2 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu SQN1

Tàu SQN1 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu SQN1 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu SNT2

Tàu SNT2 là tàu Tàu 5 Sao Từ Sài Gòn Đi Nha Trang Ngành đường sắt tổ chức thêm một đoàn tàu chất lượng cao trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang, đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao.…

Xem thêm

Tàu SNT1

Tàu SNT1 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu SNT1 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu QT2

Tàu QT2 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu QT2 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu QT1

Tàu QT1 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu QT1 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu 50502

Tàu 50502 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu 50502 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu 50501

Tàu 50501 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu 50501 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu DD6

Tàu DD6 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu DD6 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

Tàu DD5

Tàu DD5 là tàu chất lượng cao. Bảng giờ tàu DD5 Ga đi Cự ly (km) Giờ đi Giờ đến Dừng Sài Gòn 0 21:55 Biên Hòa 29 22:34 22:31 3 phút Bình Thuận 175 01:10 01:05 5 phút Tháp…

Xem thêm

0399 305 305